Velkommen til Flåttkartet

Flåttkartet viser funn av flått i Norge. Funnene er meldt inn av turgåere og andre. Kartet hjelper forskere å kartlegge hvor flått er utbredt i Norge, og hvordan flåtten sprer seg.

Lukk