1 2 3 4 5

Rapporter funn av flått

Hvor mange flått fant du på mennesker*?

- +
- +

*Flått på dyr kan du rapportere om i neste steg :-)

Hvor mange flått har du funnet på dyr?

- +
- +
På hva slags dyr fant du flått?

Hvilken dato observerte du flått?

Vil du legge til bilder?

Legg til et bilde dersom du ønsker det

Last opp bilder

Hvis du vil, legg til bilde

Tusen takk 🙂